Sănătatea Press Group asigură, totodată, personal calificat specializat în implementarea soluțiilor tehnice necesare pentru buna derulare a diferitelor tipuri de evenimente.