Politică de confidențialitate și protecția datelor

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL APLICABILĂ ÎN SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL

Preambul:

Începând cu data de 25 mai 2018 va intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care va fi aplicat în legislația tuturor statelor Uniunii Europene. Ne dorim să fiți informat clar și concret asupra reglementărilor pe care acesta le aduce. Și pentru acestea vă rugăm să consultați link-ul oficial https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro

Cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation), denumit în cele ce urmează GDPR, Regulamentul întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul țărilor din UE.

Sănătatea Press Group este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 18526

Stimate colaborator/partener/client/participant/vizitator website-uri apartinând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL,

Încrederea dumneavoastră în produsele companiei, serviciile oferite și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări și responsabilități de a menține această încredere. În acest sens, dorim și ne concentrăm să îmbunătățim continuu activitatea noastră.

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală.

SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document atunci când vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal de către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL.

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, procesarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct firmei noastre (primite de la dumneavoastră în calitate de persoană vizată) precum și utilizarea datelor cu caracter personal culese de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL din diverse surse publice în scopul furnizării serviciilor pe care le oferim conform obiectului nostru de activitate. SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL va prelucra și date primite indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

SC SANATATEA PRESS GROUP SRL este o persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Alexandru Moruzzi, Nr. 9C, sector 3,  tel: (031) 710.88.01, email: office@sanatateapress.ro, website:  https://www.sanatateapress.ro/., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10412/2008, cod unic de înregistrare  RO24047060.

SC SĂNĂTATEA PRESS  GROUP SRL respectă confidenţialitatea tuturor colaboratorilor/partenerilor/clienților/participanților precum şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor deținute de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate pe site-urile aparținând companiei, respectiv formularul de contact online, formular înregistrare la eveniment, prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), diferite formulare de comandă, formulare de contact sau orice formular în funcție de specificul acestuia.

Utilizarea acestui website aparținând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL precum și al oricărui alt site aparținând SPG de către dumneavoastră se supune prezentei Politici de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul nostru.

Dacă NU sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizaţi  oricare dintre website-urile noastre sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse sau înscrieri pentru participare la evenimente să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decat în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de protecție a datelor cu caracter personal și confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrează SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL?

 Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Pentru a accesa website-ul SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL sau alte site-uri aparținând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL conform obiectului de activitate al companiei prin diviziile deținute de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, inclusiv oferirii de produse/servicii pe web site-urile noastre sau abonarea la newsletterle SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, a oricăror și tuturor site-urilor deținute de companie, înscrierea la evenimentele organizate de companie, depunerea online  a CV-urilor pentru poziții în cadrul companiei, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita  anumite date cu caracter personal.

 În acest sens, SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :

 • numele și prenumele, telefon mobil, e-mail, adrese de livrare, studii, experiență profesională, vechime în muncă, profesie, specialitate, abilități, domeniu de interes, hobby, sex, adresa IP, loc de muncă, cod numeric personal (doar în situații punctuale unde această dată este necesară), etc.

 Cine sunt persoanele vizate?

 Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL , exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Colaboratori/parteneri/clienți/participanți evenimente și potențiali participanți evenimente/vizitatori website-uri aparținând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL/jurnaliști;
 • Clienții persoane fizice ai SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, candidații care aplică pentru diferite poziții din cadrul companiei;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.

 Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

 Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite produse/servicii specifice activității SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, pentru a putea participa la evenimentele organizate de către sau prin intermediul SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul companiei, vă putem solicita date cu caracter personal necesare acestora, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării acestora sau a unor părți dintre acestea.

 În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la serviciile/produsele oferite de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL conform obiectului de activitate.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

 Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 –   Conform activităților aferente desfășurări obiectelor de activitate a companiei;

 • Derularea activității comerciale/contractuale a SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL;
 • Recrutarea și selecția personalului – pentru cei care aplică pentru posturi;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, dezvoltarea și îmbunătățirea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit și control;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Participare sau posibila participare la evenimentele organizate sau derulate prin SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL;
 • Invitarea la diferite proiecte/evenimente ale companiei;
 • Informarea despre platformele companiei;
 • Informarea despre știrile realizate de companie;
 • Invitații și informări către reprezentanții mass-media legate de proiectele derulate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL;
 • Invitații și informari către diverse autorități publice și reprezentanți ai autorităților publice în legătură cu proiecte derulate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL.

 SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior. În legătura cu evenimentele organizate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL pentru terți datele participanților pot fi transmise către terțul respectiv, bineînțeles cu consimțământul dumneavoastră expres și anterior transmiterii.

 Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 Destinatarii datelor pot fi:

 • Colaboratori/parteneri/clienți/participanți evenimente și potențiali participanți evenimente/vizitatori website-uri aparținând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL /jurnaliști
 • Clienții persoane fizice ai SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/imputerniciții ai acestora, legali sau convenționali, candidații care aplică pentru diferite poziții din cadrul companiei;
 • Reprezentanții/imputerniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești,

–   în cazul evenimentelor organizate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL pentru terți datele participanților pot fi transmise către terțul respectiv, bineînțeles cu consimțământul dumneavoastră expres și anterior transmiterii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL,  în scop promoțional (marketing), doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL în acest scop, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SR, vă puteți dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

 In relația cu SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 În vederea realizării scopului menţionat, SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere (cu excepția situației în care SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile aparținând SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL sau prin alte mijloace. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare – (acest punct se va aplica doar în măsura în care SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL. va avea disponibil pe oricare dintre platformele sale un serviciu de plăti online).

În cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea produselor  se va efectua prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relatia cu SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL vor garanta legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

 Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

 Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe baza de consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL constituie elemente determinante pentru accesarea produselor/serviciilor/participarea la evenimentele organizate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, sau în cadrul proiectelor companiei și/sau derularea activității comerciale/contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dataprotection@sanatateapress.ro și concomitent office@sanatateapress.ro sau la urmatoarea adresă de corespondență:

SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL București, Str. Alexandru Moruzzi, nr.9C, Sector 3 , cod poștal 31156.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate de Sănătatea Press Group vă rog să trimiteți o solicitare la dataprotection@santatateapress.ro  și concomitent la office@sanatateapress.ro.

SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării produselor/serviciilor/participarea la evenimentele organizate sau derulate prin SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, sau în cadrul proiectelor companiei și/sau derularea activității comerciale/contractuale, precum și pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selecție și/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile companiei, dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată pentru scop de reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfășurare campanii promoționale, concursuri, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL, pentru posibila participare la evenimentele și proiectele companiei,  în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber si informat;

– faptul că SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în masura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 *Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate de SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL vă rog să trimiteți o solicitare la dataprotection@santatateapress.ro și concomitent la office@sanatateapress.ro.